70 év után keresztelő a bácsfeketehegyi evangélikus templomban

Hetven év után először, 2015. május 10-én, délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi Istentisztelet keretében keresztelő volt a bácsfeketehegyi evangélikus templomban.
Dolinszky Gábor, az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház püspökhelyettese Túri Tihamér és felesége Túri, született Kórizs Viktória, a Bácsfeketehegyi Evangélikus Gyülekezet tagjainak elsőszülött leánygyermekét, Liát keresztelte meg és fogadta az egyház tagjává. A fiatal pár 2013. október 26-án - szintén hetven év után - elsőként kötött házasságot a bácsfeketehegyi evangélikus templomban.
A bácsfeketehegyi evangélikus templomot közel hetven évig méltatlan célokra használták. Felújítására, és újraszentelésére a néhai Dolinszky Árpád püspök úr kitartásának és a Tartományi Nagyberuházási Alap anyagi támogatásának köszönhetően kerülhetett sor. Itt mondjuk el, hogy 2013. október 31-én, csütörtökön a Reformáció Napja alkalmából 11 órai kezdettel ünnepi istentisztelet keretében a bácsfeketehegyi felújított evangélikus templomban emléktáblát avattak a néhai Dolinszky Árpád püspök úr tiszteletére.