Anyák napi ünnepség Szabadkán

Szabadkán, 2005. május 8-án az istentisztelet keretében ünnepelte a gyülekezet az anyák napját. Ebbõl az alkalomból a gyülekezet hittanos csoportja Weis Vesna vezetésével anyák napi szerepet adott elõ énekekkel és versekkel együtt.

Az ünnepi istentiszteleten Th.Mgr.Dolinszky Árpád szuperintendens végezte az igehirdetés szolgálatát.