Aratási hálaadó istentisztelet

2018 november 18-án Szentháromság ünnepe utáni utolsó előtti, Reménység vasárnapján aratási hálaadó istentiszteletet tartottunk. Erre emlékeztetett minket a föld gazdag terméseivel feldíszített oltár, rajta zöldségek, gyümölcsök, gabona félék, kenyér, bor... Igét hirdetett Dolinszky Gábor püspökhelyettes, hálát adva a Teremtő Isten gondviseléséért és gazdag áldásáért. Az ünnepi istentisztelet végén sor került a megáldott kenyér szétosztására.
"Mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy mindenki elvegye jutalmát a szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat." (2Kor.5,10.)