Az Úr feltámadt!

 

Az Úr feltámadt! - hangzott el a szabadkai evangélikus templomban megtartott ünnepi istentiszteleten. Ma van húsvétvasárnap, Jézus Krisztus feltámadását ünnepli a keresztény világ. Hirdessük, hogy az Úr Jézus megnyitotta az örök életnek a kapuját, nem kell félni a haláltól - emelte ki igehirdetésében Dolinszky Gábor. Az evangélikus püspökhelyettes azt üzente a híveknek, vállalják büszkén azt, hogy az örök életre hívott el minket Jézus Krisztus.

 

Az 1900-ban felszentelt templomban összejön a rokonság, az ismerősök és a barátok. Hosszú készülődés előzi meg az ünnepet. A híveknek az ünnepi istentisztelet a húsvétvasárnap kihagyhatatlan része.

Péter első levele, első fejezete, első versével köszöntötte a híveket Dolinszki Áron evangélikus lelkész: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ámen!”

Ilyenkor a zsoltár, az ének, az imádság, az igehirdetés, az elhangzott szavak és gondolatok mind-mind örömről és vigadozásról kellene, hogy szóljanak - hangsúlyozta prédikációjában Dolinszky Gábor. Az evangélikus püspökhelyettes feltette a kérdést, miért kell az embernek valamiféle bizonyíték mindenre: „Miért bizonytalanodunk el Jézus Krisztus feltámadását illetően? Ezért nevezik a húsvéti időszakot a feltámadás hit megerősítésének az időszakának. Ezért van az, hogy tulajdonképpen az egyházi esztendőben minden egyes vasárnap, minden egyes ünnepi istentisztelet kis húsvétnak számít, hiszen Jézus Krisztus feltámadt, megnyitva az örök élet kapuját előttünk.”

Az istentisztelet a hittanos gyerekek ünnepi műsorával ért véget.


Forrás: pannonrtv.com