Emlékezzünk a reformációra!

"A mi kincsünk akkora, hogy ésszel fel sem érhetjük."

Luther Márton (1483-1546) 1517. október 31-én tűzte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, mely reformok sorozatát eredményezte az élet minden területén.
Luther fellépése átalakította Európa korabeli vallási térképét, megújította a hit világát. A reformátor gondolkodása azonban messze túlnyúlik a teológia határain. Luther és a későbbi reformátorok, illetve a reformáció hatása a politika, a gazdaság, a zene, a jogtudomány az anyanyelv és a modern természettudomány kibontakozására, illetve átalakulása terén is tetten érhető.
A reformáció nem pusztán a 16. század emléke. Egy közös örökség mindannyiunknak, melynek nélkülözhetetlen eleme a megújulás. A reformáció ötszázadik jubileuma után is arra keressük a választ: milyen szerepet játszanak a reformáció értékei a mai korban? Hogyan tudunk közösen meríteni belőlük?
Így, már 2018-ban izgalmas párbeszéd alakul ki, melynek központi feladata: fedezzük fel a reformáció értékeit a mában..