Istentisztelet Pünkösd ünnepén a szabadkai evangélikus gyülekezetben

Úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartottunk gyülekezetünkben Pünkösd ünnepe alkalmából. Az ünnepi istentiszteleten Dolinszky Gábor lelkész hirdette Isten igéjét ApCsel. 2, 1-13 alapján. Az úrvacsora szentségét Th.Mgr.Dolinszky Árpád püspök szolgáltatta ki.

Ezen a jeles ünnepen gyülekezetünk „Luther-rózsa” kórusa szolgált Weiss Vesna vezetésével.