Közlemény

 

Az Evangélikus Püspökség közleménye

a koronavírus-járvány ügyében

 

Kedves híveink!

A koronavírus-járvány gyors terjedése arra késztet bennünket, hogy felelősségteljes döntéseket hozzunk közösségünk védelmében. Kérjük önöket, hogy haladéktalanul tartsák be az éppen érvényben levő rendelkezéseket a fertőzés megelőzésével kapcsolatban.

Az érvényben levő hivatalos rendelkezések alapján, az alábbi intézkedéseket és javaslatokat fogalmaztuk meg egyházi életünkre vonatkozóan, a közösségi felelősségvállalás jegyében:

  • A járványügyi helyzet súlyossága miatt felmentjük híveinket az úrvacsorázás alól, azaz meghatározatlan időre „úrvacsora böjtöt” hirdetünk meg.
  • Biztosítani kell az istentiszteleti helyek fertőtlenítését, a szolgálatvégzők és hívek kézfertőtlenítését, a terek levegőztetését.
  • Az istentiszteleti és közösségi alkalmakon ki kell küszöbölni a zsúfoltságot, kérjük híveinket, tartsák be egymástól a kötelező távolságot (1,5 méter).
  • Óvjuk idős testvéreinket, ne tegyük ki őket a megfertőződés veszélyének – inkább otthonmaradásra bíztassuk őket, gondoskodva lelkigondozásukról.
  • A konfirmációt minden gyülekezetben elhalasztjuk későbbi dátumra.
  • A hittanórák, ifjúsági órák, bibliaórák, kézimunkakörök és egyéb alkalmakat átmenetileg felfüggesztjük.

Nagyböjtben és járvány idején különösen szükség van a közös imádságra. Hisszük, hogy Isten kezében van a gyógyulás, ezért nekünk is könyörögnünk kell.

Egyházunk vezetősége figyelemmel követi a járványügyi helyzet alakulását, a hivatalos hatósági intézkedéseket. Az egyházi életünkre vonatkozó lényeges tudnivalókról és rendelkezésekről tájékoztatni fogjuk híveinket.

 

Szabadka, 2020. március 13.

Erős vár a mi Istenünk!

Dolinszky Gábor, püspökhelyettes