A kúlai gyülekezetben 60 esztendő elmúltával újra konfirmációi istentiszteletre kerülhetett sor.

Pünkösd napján, 2017.06.04.-én, Isten kegyelméből 60 esztendő elmúltával újra konfirmációi istentiszteletre kerülhetett sor. Klajn Andreát bocsátottuk konfirmációra, aki megismerte és megtanulta az Evangélikus Egyház tanítását, és erről ünnepélyes esküt is tett. Isten gazdag áldása kísérje továbbra is a Klajn család életét.
Legyen áldott az Úr neve, aki gondoskodik a kúlai evangélikus gyülekezetről.