Mégis vannak testvéreink

A Magyarországi Evangélikus Egyháztól az általános iskolák első három osztálya számára 5 darab hittankönyvet kaptunk évfolyamonként. Ezekből 1-1 példányt át kellett adni egyfelől a Vallásügyi Minisztériumnak, másfelől az Oktatás-, és Sportügyi Minisztériumnak regisztráció és engedélyezés céljából.
Hogyan történjen ezek után a megmaradt 3 darab hittankönyv segítségével a hitoktatás megvalósítása az egész Vajdaság területén?
A megoldást a tananyagok minden órára történő fénymásolása jelentette a diákok és a hitoktatók részére. Ez a kényszer-üzemmód lett általánossá több esztendőn át.
Elérkezett azonban a 2005/2006-os tanév, amikor az általános iskolák 5. osztálya számára szükséges hittankönyvből még a Minisztériumok felé szükséges 2 példányt sem tudta Egyházunk elnöksége megküldeni.

Kilátástalan helyzetbe kerültünk.

A "gondot visel az Úr..." biztatással bátorítottuk egymást kilátástalan helyzetünkben. De a reménységünk nem volt hiábavaló, mert egy hónappal a hitoktatás kezdete után a Határon Túli Magyarok Hivatala és a Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériumának Egyházi Kapcsolatokért felelős Államtitkársága Egyházunknak adományozott egy 450 darab hittankönyvből és 20 darab tanári kézikönyvből álló csomagot.

Ezúton is köszönetet mondunk a HTMH megbízott elnökének Dr. Szabó Béla úrnak, a NKÖM Egyházi Kapcsolatok Államtitkársága címzetes államtitkárának Dr. Gulyás Kálmán úrnak, valamint a Miniszterelnöki Hivatal Külkapcsolatokért és Nemzetpolitikáért felelős politikai államtitkárának, Szabó Vilmos úrnak.
Az Önök által az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Szerbiában-Vajdaságban felé végzett önzetlen, testvéri szolgálata és támogatása kiemelkedő jelentőségű, nemcsak egyházi, hanem a szülőföld magyarság és evangélikusság megtartó erejének erősítésében is.
Mégsem vagyunk egyedül!

Köszönettel a Délvidéki magyar evangélikusság, a Hitoktatók, a Diákok és az Egyház Elnöksége nevében.