A szabadkai evangélikus gyülekezet hittanosainak szereplése Húsvét ünnepén

A szabadkai gyülekezet hittanosainak szereplése tette ünnepélyesebbé Húsvét ünnepét Szabadkán, az ünnepi istentiszteleten keretén belül.

A lelkes fiatalok húsvéti szereplésükkel és énekeikkel tették tartalmasabbá az emlitett alkalmat, amelyre Weiss Vesna készitette fel õket.
Az ünnepi istentiszteleten igehirdetéssel Dolinszky Gábor hatodéves teológus szolgált, a liturgia szolgálatát Th.Mgr.Dolinszky Árpád szuperintendens végezte.