Szombaton tartotta közgyűlését a Vajdasági Pax Romana - A reformáció jegyében

Szombaton a bácsfeketehegyi Kultúrotthonban, éves közgyűléssel egybekötve tartott tanulmányi hétvégét a Vajdasági Pax Romana keresztény értelmiségiek civil szervezete. Az "Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség" bibliai mottóval megrendezett tanulmányi napnak a témája a reformáció 500. évfordulója volt. A rendezvény ökumenikus áhitattal kezdődött, melyet Paskó Csaba katolikus pllébános, Dolinszky Gábor evangélikus püspökhelyettes és Orosz Attila református esperes tartottak.
Négy rangos előadót hallgathattak meg a résztvevők. Dr. Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés Apátság perjele  aki "a Reformáció és szerzetesség" címen tartott előadást. Dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Országos Zsinatának világi elnöke "a reformáció mint nemzetmegtartó erő Magyarországon" címmel értekezett. Dr. gróf Bethlen István külügyminiszteri tanácsadó, a Páneurópa Unió nemzetközi elnökségének tagja "Reformáció és ökumené" címen tartott előadást, dr. Bogner István nyugalmazott egyetemi tanár pedig "Luther szerepe a német irodalmi nyelv kialakulásában és bibliafordításának hatása a magyar bibliafordításokra" címen.