A zsúfolásig megtelt Evangélikus Püspöki Templomban ünnepelte az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyény Egyház Szerbiában- Vajdaságban és a Református Keresztyén Egyház október 31-én, Szabadkán a reformáció 490.évfordulóját

Az ünnepi istentisztelet liturgiáját a két egyház esperesei és a helybéli lelkészek végezték.
Igehirdetésében Th.Mgr. Dolinszky Márta esperes-lelkész emlékeztetett a Reformáció jelentőségére, felhívva a figyelmet arra, hogy akkor leszünk méltó utódok, ha a reformáció üzenetét aktualizálni tudjuk.

Mit üzen Isten világunknak, a vajdasági magyarságnak, azon belül is nekünk, protestánsoknak? Mit üzen a modern kor rabszolgáinak, akik havi 6000-8000 dinárért gályáznak? Mit üzen 15 éveseinknek, akiknek felvételi előkészítő könyveikre ezt írták: „el kell mennetek” és „el fogtok süllyedni”? Az előkészítőket ugyan visszavonták, az üzenete mégis célba érkezett. Mit üzen a határon túli testvéreinknek, akik egy famózus december 5-én azt mondták, maradjatok ott, ahol vagytok? Mit üzen a határon túli egyházvezetőknek, akik cserbenhagytak minket?
Isten pedig hallgat! Mit is mondana?
Hiszen már mindent megmondott régen, az ő Fiában, Jézus Krisztusban, becses vagy, értékes vagy az én szememben, és én szeretlek téged.
Isten visszaadja emberi méltóságunkat. Ő nem nézi számunkat, százalékarányunkat. Neve mindenható, bármikor hatalmában áll mindent megváltoztatni.
Legyünk hát a reformáció méltó utódai! Álljunk szilárdan a hitben és hivatásunkban a szülőföldünkön.

Az ünnepi istentisztelet végén áldást mondott: Dr. Irinej Bulovic, a Szerb Pravoszláv Egyház bácskai püspöke; a Római Katolikus Egyház részéről: Stanislav Hocevar érsek és Húzsvár László bánsági megyés püspök; Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke; Samuel Vrbovsky, a Vajdasági Szlovák Evangélikus Egyház püspöke; és végül Th.Mgr. Dolinszky Árpád, az Á.H. Evangélikus Egyház Szerbiában-Vajdaságban püspöke és Csete Szemesi István, a Református Keresztyén Egyház püspöke.
Az ünnepi istentisztelet után közösen vonultak ki az ünneplők az evangélikus püspöki templom előtti térre. A Reformáció terén Dr. Bölcskei Gusztáv püspök szolgált ünnepi igehirdetéssel, a „reformáció teret nyert Szabadkán” címmel.
A Vajdaságban, a Kárpát-medencében egyedülálló eseményről van szó.
A Reformáció terén Kasza József, tiszteletbeli református presbiter és a VMSZ tiszteletbeli elnöke leleplezte Dr. Luther Márton és Kálvin János reformátorok, valamint Iványi István, Szabadka város történetírójának, a szabadkai evangélikus egyházközség első felügyelőjének mellszobrát.
A reformáció terét és a Danijela Mamuzic, Vera Gabric Pocuca és Szarapka Tibor készítette bronzszobrokat Th.Mgr. Dolinszky Árpád evangélikus és Csete Szemesi István református püspökök szentelték fel.
Az ünneplők között jelen voltak a magyar és horvát főkonzulátusok képviselői, Ante Rudinski, a tér tervezője, számos parlamenti, tartományi és községi tisztségviselői, A Szerb Vallásügyi Minisztérium képviselői, az Evangélikus és Református Egyházak Zsinati tanácsa.
Az ünneplő közösséget és az eseményt, áldáskívánásait kifejezve levélben köszöntötte a Lutheránus Világszövetség nevében Dr.Ishmael Noko főtitkár.