Karácsony ünnepe:

- Karácsony ünnepe: Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát elküldte a világba, hogy éljünk őáltala. (1Jn.4,9.)

Dátum: 
Kedd, December 25, 2018 - 12:00