Zombor

A szabadkai missiói körnek nevezetes pontja még Zombor, Bács-Bodrogh vármegyének székhelye. Ez mint szórványhely megalakult 1886-ban. Az első istentisztelet a városháza tanácstermében tartatott meg Korossy Emil lelkész által 1887. évi február 6-án. Miután az Istentiszteletek tartására nem volt helyiség, Korossy maga bérelt ki e célra egy házat 170 majd 200 forintért és azt a személyes járandóságából fizette, mely járandóság papi fizetéséül szolgált volna. 1897-ben egy Grósz Henrik nevű római katolikus agglegénytől 5000 forint adományt kapott. Ettől kezdve ezen adomány kamatai szolgáltak az imaház bérletének fizetésére. Majd a zombori hívek 11000 koronáért egy a város közepén fekvő házat vettek, melynek egyik utcai frontjára 6000 korona költséggel felépült az evangélikus imaház. Első egyházi felügyelő, dr. Gertinger Pál ügyvéd és egyházi ügyész dr. Diener János ügyvéd valamint Steiner L. műfestő, egyházi pénztárnok, páratlan, hitbuzgósággal mozdították elő a zombori evangélikusok egyházi ügyét. Steiner Lajos evangélikus zombori műfestő a zombori imaház oltárképét ingyen, a szabadkait — Krisztus a tengeren — 120 koronáért festette. Mindkettő remekmű.