Konfirmacija povodom praznika Duhovi

Povodom praznika Duhovi dana 09.06.2019. organizovan je svečani obred konfirmacije u sklopu Bogoslužbe u kojoj su zakletvu polagali naši mladi bližnji u Hristu, Gabriela Redler i David Njemčok. Posle uspešne konfirmacije su po prvi put u životu, kao odrasli, punopravni članovi zajednice pristupili postavljenom stolu Gospodnjem i primili ka sebi Gospodnju večeru, telo i krv Gospoda.