Krštenje 15.jula 2018. godine

Dana 15.jula 2018.godine u 15:00 časova u Feketiću je krštena i prihvaćena kao novi člani biskupije, Viktoria Dudaš, kćerka Roberta Dudaša i Kornelije Dudaša. Krštenje je obavio sveštenik Evangeličke biskupije, Aron Dolinski. Od obnove crkve u 2011.godini, ovo je bio drugo krštenje.