Sećanje na reformaciju

31.oktobra 1517.godine je Martin Luther na vrata crkve u Vitenbergu pričvrstio 95 teza, koje su dovele do serije reformi na svim poljima života.
Luterov nastup je preobrazio versku kartu tadašnje Evrope, obnovio je svet vere. Razmišljanja reformatora međutim daleko premašuje granice teologije. Luter i docniji reformatori, odnosno uticaj reformacije na politiku, ekonomiju, muziku, pravnu nauku, maternji jezik i na rasplet moderne prirodne nauke, odnosno na polju njenog preobražaja se takođe može uočiti.
Reformacija nije puko sećanje na 16. vek. To je zajednička zaostavština za sve nas, čije obnavljanje čini nezaobilazni elemenat.Reformacija i nakon petsto godina traga za odgovorom na sledeće pitanje: kakve uloge igraju vrednosti reformacije u današnje doba? Na koji način možemo zajedno da crpimo iz njih?
Na taj način se već tokom 2016.godine razvija uzbudljiv dijalog, čiji je centralni zadatak: otkrijmo zajedno vrednosti reformacije u današnjici!