Sombor

Sombor

Druga značajna tačka subotičkog misijskog kruga je Sombor, sedište okruga Bač – Bodrog. Osnovan je 1886.godine kao mesto za posete dijaspori. Prvo Bogosluženje je održan od strane sveštenika Emil Koroši 6. februara 1887.godine u dvorani Gradskog veća. S obzirom da nije bilo prostora za održanje Bogosluženja, sveštenik Koroši sam je iznajmio kuću za tu svrhu, prvobitno za 170 forinti zatim za 200 forinti, od svog ličnog prihoda, koja mu je pripadala kao sveštenička plata. 1897.godine dobio je donaciju u iznosu od 5000 forinti, od jednog rimokatoličkog prvostupnika po imenu Henrik Gros. Od ovog trenutka kamate na osnovu ove donacije su služile za plaćanje stanarine molitvene kuće. Zatim su vernici iz Sombora u centru gradu kupili kuću za 11.000 kruna, sa evangeličkom molitvenom kućom izgrađenom na jednom od njenih uličnih frontova, u ukupnom trošku od 6000 kruna. Prvi nadzornik  crkve, dr. Pal Gertinger, advokat i tužilac crkve, dr. Janoš Diner, advokat, zatim L. Steiner, slikar i blagajnik crkve, promovisali su rad evangeličke crkve u Somboru. Lajoš Steiner, evangelički slikar iz Sombora oltarsku sliku somborske molitvene kuće naslikao je besplatno, dok oltarsku sliku pod nazivom „ Hrist na moru“ u Subotici, naslikao je za 120 kruna. Oba su remek dela.