Ugrás a tartalomra

3. A SZLOVÁK ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET MEGALAKÍTÁSA

A bánáti, a bácskai esperességek elnökségei, és a szerémségi esperesség vezetősége, minden szlovák egyházközségnek meghívót küldött a három szlovák ágostai hitvallású evangélikus esperesség közös közgyűlésére, Stara Pazovára, 1921. június 30-ra.

Az istentisztelet után a közgyűlést a hivatalában legidősebb esperes Samuel Starke nyitotta meg, aki hangzatos szavakkal fogalmazta meg örömét, hogy ilyen sokan vannak jelen a közgyűlésen, épp a kalászszedés nehéz munkájának idején. Ez arra a meggyőződésre indítja, hogy a résztvevők megértették az idők fontosságát, a mű fontosságát is, amelynek elvégzésére elhivatottak és kötelességük megtenni a szlovák evangélikus egyház és saját utódaik javára. A közgyűlés harmadik napirendi pontja indítványozta az arról való tárgyalást, hogy milyen adminisztratív formában és milyen név alatt szerveződjenek meg a szlovákok az S.H.S. királyságban. A meglévő három esperesség szerveződjön-e egyházkerületbe, vagy alkossanak püspökséget, püspökkel és egyházkerületi felügyelővel az élen. Voltak a püspökség melletti és elleni vélemények is egyaránt. Azok, akik ellene voltak, attól tartottak, hogy a püspökség elviselhetetlen terheket ró az egyházközségekre. Volt, aki csak egy elnököt választott volna. A közgyűlés most egyhangúlag elfogadta az egyházkerület megalapításának javaslatát, püspökkel és egyházkerületi felügyelővel az élén. Meg lett választva az egyházkerületi vezetőség, amelynek feladata az egyház irányítása és vezetése az egyházkerületi elnökség megválasztásáig. Püspök adminisztrátornak Samuel Starke-t, egyházkerületi felügyelő adminisztrátornak Dr.L.Mičátekot választották.

A napirend fontos pontja (hatodik) a következő kérdés: A szlovák evangélikusok akarnak-e egy egységbe szerveződve egy önálló, szlovák, evangélikus nemzeti egyházat alkotni, vagy az Egyetemes Jugoszláv Evangélikus Egyházhoz akarnak-e tartozni. A közgyűlés egyhangúlag kimondta, hogy lényegében az Ágostai Hitvallású Szlovák Evangélikus Nemzeti Egyházra szavaznak, és csak nehézség esetén - melyet az állam támasztana - fogadja el a közgyűlés Dr.Petrikovich javaslatát, amely szerint mint autonóm szlovák egyházkerület szerveződnének az Ágostai Hitvallású Egyetemes Jugoszláv Evangélikus egyházba egy közös legfelsőbb vezetőség alatt. „Mivel a mi Szlovák Evangélikus Esperességeink már egy egyházkerületekbe szerveződtek, így számunkra, ahogy Starke, lelki elnök mondta, megszűnik létezni az elhamarkodottan megválasztott igazgatási bizottság az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházban az S.H.S. királyságban.”[1]

Időközben a német evangélikusok is (1923) egyházkerületet szerveztek. - Érdekes, hogy hozzájuk csatlakoztak a muraközi szlovén evangélikusok, noha részünkről történtek próbálkozások velük együtt egy közös szláv egyházkerület megalapítására. Noha zsinatunkra is meg voltak híva, nem jöttek el – vélekedtek a szlovákok.

 


[1] „Kedže sa naše slovenské evanj. senioráty už zorganizovali v dištrikt, tak by pre nás, ako povedal duchovny predseda Starke, mal prestát jestvovat prenáhlene utvoreny Spravujúci vyvbor ev.a.v.cirkví v král.SHS.” – In: Pamätnica, 38.old. 1.bekezdés

Gyülekezetek
Bácsfeketehegy (Feketics)
/sites/default/files/2020-03/feketic.jpg
/bacsfeketehegy-feketics
Belgrád
/sites/default/files/2020-03/beograd_0.jpg
/belgrad
Káty
/katy
Kiskér
/sites/default/files/2021-01/Ba%C4%8Dko%20Dobro%20Polje.jpg
/kisker
Kucora
/kucora
Kúla - Cservenka
/sites/default/files/2020-03/cservenka_0.png
/kula-cservenka
Nádalja - Turja
/nadalja-turja
Nagybecskerek
/sites/default/files/2021-01/Zrenjanin%20slovacka-evangelisticka-crkva-52605f927d6b4.jpg
/nagybecskerek
Nagykikinda
/sites/default/files/2020-03/kikinda_0.jpg
/nagykikinda
Óbecse
/sites/default/files/2020-03/1_0.jpg
/obecse
Óverbász
/overbasz
Pancsova
/sites/default/files/2020-03/pancsova_0.jpg
/pancsova
Sóvé
/sites/default/files/2020-03/sove_ravno_selo_village_street_and_protestant_churches_in_1925_0.jpg
/sove
Szabadka - Püspökség
/sites/default/files/2020-03/szabadka_0_0.jpg
/szabadka-puspokseg
Tiszaistvánfalva
/sites/default/files/2021-01/K1_Kirche_Jarek_Bild_von_Mama-4fc00770.jpg
/tiszaistvanfalva
Törökbecse
/sites/default/files/2020-03/ujbecse_0.jpg
/torokbecse
Torzsa
/sites/default/files/2021-01/33521404.jpg
/torzsa
Újpázova
/sites/default/files/2021-01/%C3%9Ajp%C3%A1zova.png
/ujpazova
Újvidék
/ujvidek
Verbász
/sites/default/files/2020-03/3.png
/verbasz
Versec - Fehértemplom
/sites/default/files/2021-01/Bela%20Crkva%20xxxx.jpg
/versec-fehertemplom
Zimony
/sites/default/files/2021-01/unnamed.jpg
/zimony
Zombor
/sites/default/files/2020-03/img_6034.jpg
/zombor

2024. február

H K Sz Cs P Sz V
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
 
 
 
Kövess minket
 

További Facebook oldalaink:

Bajsa Verbász Kúla

 

 

Lelki táplálék

Világosságom és segítségem az ÚR, kiről félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.

 

Zsoltárok könyve 27, 1-4
megvalosult a BGA alap tamogatasaval
BGA alap