Ugrás a tartalomra

5. AZ ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ SZLOVÁK EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET TOVÁBBI ÚTKERESÉSE

A Szlovák Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházkerület első közgyűlésének, melyre 1925. június 11-én került sor, az volt a célja, hogy tökéletesebben megszervezze az egyházat, és megtegye a megfelelő lépéseket a zsinat összehívására. A zsinat feladata lenne elősegíteni a végső egyházi szervezet megalakulását. A közgyűlésen az eddigi vezetőség lemondott. Starke püspökadminisztrátor sajnálatát fejezte ki, hogy nehezére esik két oldalon harcolni. A bizalmatlanság és a harc módja, az erkölcsi és anyagi segítség hiánya ellehetetleníti, hogy továbbra is ellássa hivatalát.

Mindig megújuló formában jelentkeznek azok a javaslatok, melyek visszanyúlnak a korábbi egyháztesthez, hogy valami kapcsolat megmaradjon a szakadás után is, melyet tulajdonképpen nem az egyház, hanem a maga idejében a Délvidéki Szlovák Nemzeti Tanács indítványozott és szított fel. Az önállósulás még nem elég, meg kell találni az egyházkerület további előrehaladásának útját, módját. Megannyi nyitott kérdés merült fel.

 Dr.Mičátek indítványára a bácskai esperesség presbitériuma egy olyan egyházi alkotmánytervezetet dolgozott ki, melyben újra csak a német-magyar és a szlovák egyházkerületek kötelékéről lenne szó. Ez a kötelék az egyetemes presbitérium lenne, amely az egyetemes evangélikus egyházat képviselné Jugoszlávián belül és kívül egyaránt. Starke püspökadminisztrátor úgy nyilatkozott, hogy ellenére szolgál a németekkel való kényszerházasság. Ez a kapcsolódás természetesen nem jött létre a nem szláv (német-magyar) egyházkerülettel.   

A következő találkozóra Štefánik készített referátumot, melyben újra az a javaslat látott napvilágot, mely szerint a szlovák és nem szlovák egyháztest élén püspök állna.

A Szlovák Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház első zsinata 1925. október 31-én ült össze Novi Sadon. Zsinati elnöknek választották Adam Vereš, püspök adminisztrátort. A zsinatnak fontos feladata volt az alkotmány meghozása. Dr.Mičátek is hangsúlyozta, hogy szervezzenek meg egy Egyetemes Ágostai Hitvallású Jugoszláv Evangélikus Egyházat azzal, hogy továbbra is maradjon az önigazgató szlovák egyházkerület, esetlegesen szlávra kibővítve, a muraközi szlovének idehúzásával. Abban az esetben, ha nem jönne létre a kapcsolódás a németekkel, akkor a mi egyházunk szerveződjék meg önállónak, szlováknak, esetleg Szláv Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyháznak – mondta. A megválasztott bizottságok dolgozzák ki az alkotmánytervezetet.

A zsinat harmadik plenáris ülésén 1928. november 18-, és 19-én Novi Sadon, elfogadták S. Starke javaslatát, mely szerint a zsinatok, úgy a szlovák mint a németeké, amely Verbászon ülésezett, szervezzék meg  egymástól függetlenül a saját autonóm kerületi egyházukat. Mindkét egyház, alkossa az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházszövetséget Jugoszláviában, egy olyan bizottsággal az élén, melyet a két egyház közösen állít össze. A német evangélikusság azonban hallgatott, így ennek a szövetségnek a megalapítására nem került sor.

A Szlovák Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház zsinata befejezte munkáját és meghozta az új Alkotmányt, melyet elküldtek a vallásügyi minisztériumba megerősítésre, de nem lett megerősítve.

Az egyházközségek Adam Verest választották püspöknek, egyházkerületi felügyelőnek Dr.Cyril Abaffyt. A püspököt Dušan Fajnor szlovákiai evangélikus püspök iktatta be 1929. szeptember 18-án. Így fejeződött be az Ágostai Hitvallású Szlovák Evangélikus Egyház megszervezésének első szakasza.

Gyülekezetek
Bácsfeketehegy (Feketics)
/sites/default/files/2020-03/feketic.jpg
/bacsfeketehegy-feketics
Belgrád
/sites/default/files/2020-03/beograd_0.jpg
/belgrad
Káty
/katy
Kiskér
/sites/default/files/2021-01/Ba%C4%8Dko%20Dobro%20Polje.jpg
/kisker
Kucora
/kucora
Kúla - Cservenka
/sites/default/files/2020-03/cservenka_0.png
/kula-cservenka
Nádalja - Turja
/nadalja-turja
Nagybecskerek
/sites/default/files/2021-01/Zrenjanin%20slovacka-evangelisticka-crkva-52605f927d6b4.jpg
/nagybecskerek
Nagykikinda
/sites/default/files/2020-03/kikinda_0.jpg
/nagykikinda
Óbecse
/sites/default/files/2020-03/1_0.jpg
/obecse
Óverbász
/overbasz
Pancsova
/sites/default/files/2020-03/pancsova_0.jpg
/pancsova
Sóvé
/sites/default/files/2020-03/sove_ravno_selo_village_street_and_protestant_churches_in_1925_0.jpg
/sove
Szabadka - Püspökség
/sites/default/files/2020-03/szabadka_0_0.jpg
/szabadka-puspokseg
Tiszaistvánfalva
/sites/default/files/2021-01/K1_Kirche_Jarek_Bild_von_Mama-4fc00770.jpg
/tiszaistvanfalva
Törökbecse
/sites/default/files/2020-03/ujbecse_0.jpg
/torokbecse
Torzsa
/sites/default/files/2021-01/33521404.jpg
/torzsa
Újpázova
/sites/default/files/2021-01/%C3%9Ajp%C3%A1zova.png
/ujpazova
Újvidék
/ujvidek
Verbász
/sites/default/files/2020-03/3.png
/verbasz
Versec - Fehértemplom
/sites/default/files/2021-01/Bela%20Crkva%20xxxx.jpg
/versec-fehertemplom
Zimony
/sites/default/files/2021-01/unnamed.jpg
/zimony
Zombor
/sites/default/files/2020-03/img_6034.jpg
/zombor

2023. október

H K Sz Cs P Sz V
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
Kövess minket
 

További Facebook oldalaink:

Bajsa Verbász Kúla

 

 

Lelki táplálék

Világosságom és segítségem az ÚR, kiről félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.

 

Zsoltárok könyve 27, 1-4

Magyar Kormany