Ugrás a tartalomra

5. EGYHÁZUNK SZOLGÁLATA NAPJAINKBAN

A rendszeres vasárnapi, és ünnepnapi istentiszteleteket két lelkész, két állandó jelleggel beszolgáló református lelkész és több diakónus végzi. Mivel a szolgálat eléggé kiterjedt, vannak egyházközségek, ahova csak havonta egy alkalommal jut el az evangélium örömüzenete. Egyházunknak két teológus hallgatója van.

Evangélikus hitoktatást úgy az egyházban mint állami, elemi és közép iskolákban végzünk. Rendszeresen van konfirmáció oktatás is, és hagyományosan Pünkösd ünnepén a konfirmáció. A Bibliaórák közkedveltek. Vasárnapi iskola foglalkozás is van.

A Nőegyleti munka többrétű:

- kézimunkakörök, amelyek ajándékkészítéssel foglalkoznak, megrendezik a karácsonyi vásárokat, melyek bevételéből karitatív munkát fejtenek ki.

- egyházunkban két női énekkar működik.

- idősekkel, betegekkel való foglalkozás, az Újvidéki Ökumenikus Szeretetszolgálat támogatásával heti egy alkalommal ingyenes vérnyomás, és vércukorszint mérés minden érdeklődő számára

- szeretetvendégségek, vendégségek és más gyakorlati szervezés.

 

Egyházunknak aktív Evangélikus Keresztyén Ifjúsági Egyesülete van. Munkáját a gyermekek és az ifjúság között fejti ki. Megszervezi az összes gyermekműsorokat, gyermekkarácsonyt, nyári katekizációs táborokat, ifjúsági találkozókat, ifjúsági színjátszó csoportot.

Vajdaságszerte több állami rádióban közvetítik heti rendszerességgel az evangélikus rádióműsorunkat magyar és német nyelven.

Egyházunk aktív résztvevője az ökumenikus kapcsolatoknak. A Református Keresztyén Egyházzal testvéri jó viszonyt ápol. Református lelkészek szolgálnak évtizedek óta egyes egyházközségeinkben. A katolikus egyházzal évek óta rendszeresen együtt tartjuk az Ökumenikus Imanyolcadot. Idén, 1918 óta első alkalommal szolgált együtt evangélikus templomunkban, Szabadkán, a katolikus érsek Belgrádból a Szerb Pravoszláv Egyház bácskai püspökével.

 

Jó kapcsolatokat építettünk ki az államhatmi szervekkel is. Az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Szerbiában - Vajdaságban szuperintendense a belgrádi kormány Vallásügyi Tanácsának tagja, a Magyar Nemzeti Tanács vallásügyi osztályának vezetője. A városi önkormányzatok, valamint a Tartomány szerény anyagi támogatásban részesítenek, az állam által elimsert minden egyházat és vallási közösséget, köztük a miénket is.

A legnagyobb nehézséget az óriási lelkészhiány, továbbá az anyagi támogatás hiánya jelenti. A Budapesti Hittudományi Egyetemen egyik teológusunk, aki hazatérve Kikindán kezdte meg szolgálatát, de kérvényezte Magyarországra való távozásának jóváhagyását, házasságkötés céljából[1].

Mihelyt egyházunk jobb anyagi támogatásban részesülne, meg tudná javítani épületeit, és lelkészeket állíthatna szolgálatba. Nagy missziós tevékenységre lenne szükség, mert a múlt megtette hatását. Vajdaságban még mindig több, mint 300.000 magyar él, amelynek nagy százaléka nem tartozik egyetlen felekezethez sem.

Ebben látjuk a misszió lehetőségét, de anyagiak hiányában a feladat  megvalósítása nehézkes, és ezért hátrányos helyzetben vagyunk más felekezetek missziós tevékenységével szemben.

 

Ilyen körülmények között végzi evangéliumi szolgálatát az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Szerbiában-Vajdaságban, az Egyház Urának áldásával, a Vallásügyi Minisztérium és az Önkormányzatok szerény anyagi támogatásával. A kutatások és dokumentumok legitimálták Egyházunkat, úgy a Szerb Köztársaság Törvényhozó Testületei előtt, mint azon Önkormányzatok előtt, melyeknek területén szolgálatainkat végezzük.

Nem érezzük, hogy ki vagyunk törölve az evangélikus egységből! Az eluralkodott egyházpolitika következtében a történelem évtizedei elhomályosították Egyházunk történelmét, de véglegesen nem törölhették ki. A történelmi dokumentumok előkerültével úgy érezzük, meghátráltak a létezésünket tagadó törekvések. Végül is Egyházunk hivatalosan a mai napig sem kapott sem szóbeli sem pedig írásbeli értesítést, LVSZ tagságának törléséről.

 


[1] Lásd a Mellékletben: Makán Hargita kérvénye.

Gyülekezetek
Bácsfeketehegy (Feketics)
/sites/default/files/2020-03/feketic.jpg
/bacsfeketehegy-feketics
Belgrád
/sites/default/files/2020-03/beograd_0.jpg
/belgrad
Káty
/katy
Kiskér
/sites/default/files/2021-01/Ba%C4%8Dko%20Dobro%20Polje.jpg
/kisker
Kucora
/kucora
Kúla - Cservenka
/sites/default/files/2020-03/cservenka_0.png
/kula-cservenka
Nádalja - Turja
/nadalja-turja
Nagybecskerek
/sites/default/files/2021-01/Zrenjanin%20slovacka-evangelisticka-crkva-52605f927d6b4.jpg
/nagybecskerek
Nagykikinda
/sites/default/files/2020-03/kikinda_0.jpg
/nagykikinda
Óbecse
/sites/default/files/2020-03/1_0.jpg
/obecse
Óverbász
/overbasz
Pancsova
/sites/default/files/2020-03/pancsova_0.jpg
/pancsova
Sóvé
/sites/default/files/2020-03/sove_ravno_selo_village_street_and_protestant_churches_in_1925_0.jpg
/sove
Szabadka - Püspökség
/sites/default/files/2020-03/szabadka_0_0.jpg
/szabadka-puspokseg
Tiszaistvánfalva
/sites/default/files/2021-01/K1_Kirche_Jarek_Bild_von_Mama-4fc00770.jpg
/tiszaistvanfalva
Törökbecse
/sites/default/files/2020-03/ujbecse_0.jpg
/torokbecse
Torzsa
/sites/default/files/2021-01/33521404.jpg
/torzsa
Újpázova
/sites/default/files/2021-01/%C3%9Ajp%C3%A1zova.png
/ujpazova
Újvidék
/ujvidek
Verbász
/sites/default/files/2020-03/3.png
/verbasz
Versec - Fehértemplom
/sites/default/files/2021-01/Bela%20Crkva%20xxxx.jpg
/versec-fehertemplom
Zimony
/sites/default/files/2021-01/unnamed.jpg
/zimony
Zombor
/sites/default/files/2020-03/img_6034.jpg
/zombor

2023. október

H K Sz Cs P Sz V
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
Kövess minket
 

További Facebook oldalaink:

Bajsa Verbász Kúla

 

 

Lelki táplálék

Világosságom és segítségem az ÚR, kiről félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.

 

Zsoltárok könyve 27, 1-4

Magyar Kormany