Ugrás a tartalomra

7. EGYHÁZUNK SZOLGÁLATA 1918-1941-IG

Az evangélikus egyház legelső szolgálata az igehirdetés. Isten igéjének üzenetét szívesen hallgatják a gyülekezetekben, úgy a saját lelkészeik, mint vendég igehirdetők szolgálatában. Mellette a keresztelések, egyházi esküvők, temetések, a konfirmációk olyan alkalmak, ahol szintén Isten üzenete hallható.

Gyermek-istentiszteletek, vasárnapi iskolák és hitoktatás készíti fel a fiatal szíveket a hitre és keresztyén szeretetszolgálatra. Szívesen látogatottak a bibliaórák is.

Négyévenként kerülnek megrendezésre rendszeresen a „teológiai, pedagógiai hetek”, melyeken azok a lelkészek, tanítók, felügyelők vesznek részt, akik együtt munkálkodnak az egyházban.

Évente missziói konferenciákon találkoznak az egész egyházkerület vezetői és az érdeklődők, hogy ápolják az egységet.

Egyházunkban 66 ének-egyesület, kórus és ifjúsági énekcsoport működik, akik énektalálkozót, ún. Augustana ünnepséget szoktak szervezni Franzfelden. Ez a maga nemében egy páratlan rendezvény. Az együvétartozást, az egyházhoz való tartozás örömét fejezik ki rajta.

29 ifjúsági egyesület alkotja az Evangélikus Keresztyén Ifjúsági Egyesületet (a továbbiakban: E.K.I.E.) A magyar egyházközségek E.K.I.E. tagsága közül legkiemelkedőbb eredményeket ért el a kikindai helyi E.K.I.E. csoportja. Konecsny Sándor lelkész vezetése alatt megalakult a cserkészcsapat, és a színjátszó csoport. Az egyházközség udvarán álló Luther-házban, amely tulajdonképpen színházterem, olyan színielőadásokat mutattak be, mint amatőr színjátszók, mellyel egyesületük zászlaja alatt Amerikában is osztatlan sikereket arattak. A későbbiek során ebből a csoportból alakult meg a városi színház színtársulata.

A hit, a szeretet cselekedeteiben élő. Ezt 21 Nőegylet bizonyítja, akik a betegekről, rászorulókról gondoskodnak.

Az egyház Torzsán és Újpázuán árvaházakat nyitott, Újverbászon pedig diakonissza anyaházat.

Az utóbbi években (1930-1940) 14 templom, 5 imaház és 10 parókia épült, nagyrészt külföldi segítséggel.

Egyházi iskolák is működhetnek újra, Újverbászon gimnázium is van.

Az evangélikus sajtónak a következő kiadványai vannak:

  • „Grüß Gott“ (újság, Jahn esperes szerkesztésében, Pribičevićevo)
  • „Neues Leben” (újság, Becker lelkész szerkesztésében, Ljubljana)
  • „Duševni Liszt” (újság, Luthar lelkész szerkesztésében, Puconci)
  • „Vándorút” (újság, Szántó Róbert lelkész szerkesztésében, Szabadka).
  • Protestáns kalendárium
  • 1936. november 10–én, Zágrábban ünnepélyesen átadták az új német nyelvű énekeskönyvet.

Különösképpen a belmisszióra fektetnek jelentős hangsúlyt, hiszen a hit az ige hallásából van, amely azután egyházat épít; és cselekvő, a szeretetszolgálat által.

 

A harmincas években egyre fokozódó nemzetközi gazdasági krízis egyre erősebb mértékben sújtotta hazánkat is. Több hívő elköltözött, másokat kiutasítottak az országból.

20 éve tart az örökös krízisek, háborús veszélyek ideje. Munkanélküliség, szegénység a sorsunk. Az idők jelei sejteni engedik, hogy hamarosan változás következik.

Az 1940. március 10-én, Szabadkán elmondott lelkészi jelentés idézete jellemzi, egyben lezárja ezt a korszakot: „A térkép alaposan megváltozott... Mire az 1939-es esztendő a végéhez ért, Európa nagy részére reá szakadt a háború. Mit hoz a jövő, nem tudjuk, érezzük, hogy elrepült a nagy kő, ki tudja, kit és hogyan talál meg. Nehéz, viharos időkben azzal fejezem be jelentésem: az Úr legyen velünk.”[1]

 


[1]  In: A suboticai ágostai hitvallású evangélikus egyház közgyűlési jegyzőkönyve: 1940, 278-279 old.

Gyülekezetek
Bácsfeketehegy (Feketics)
/sites/default/files/2020-03/feketic.jpg
/bacsfeketehegy-feketics
Belgrád
/sites/default/files/2020-03/beograd_0.jpg
/belgrad
Káty
/katy
Kiskér
/sites/default/files/2021-01/Ba%C4%8Dko%20Dobro%20Polje.jpg
/kisker
Kucora
/kucora
Kúla - Cservenka
/sites/default/files/2020-03/cservenka_0.png
/kula-cservenka
Nádalja - Turja
/nadalja-turja
Nagybecskerek
/sites/default/files/2021-01/Zrenjanin%20slovacka-evangelisticka-crkva-52605f927d6b4.jpg
/nagybecskerek
Nagykikinda
/sites/default/files/2020-03/kikinda_0.jpg
/nagykikinda
Óbecse
/sites/default/files/2020-03/1_0.jpg
/obecse
Óverbász
/overbasz
Pancsova
/sites/default/files/2020-03/pancsova_0.jpg
/pancsova
Sóvé
/sites/default/files/2020-03/sove_ravno_selo_village_street_and_protestant_churches_in_1925_0.jpg
/sove
Szabadka - Püspökség
/sites/default/files/2020-03/szabadka_0_0.jpg
/szabadka-puspokseg
Tiszaistvánfalva
/sites/default/files/2021-01/K1_Kirche_Jarek_Bild_von_Mama-4fc00770.jpg
/tiszaistvanfalva
Törökbecse
/sites/default/files/2020-03/ujbecse_0.jpg
/torokbecse
Torzsa
/sites/default/files/2021-01/33521404.jpg
/torzsa
Újpázova
/sites/default/files/2021-01/%C3%9Ajp%C3%A1zova.png
/ujpazova
Újvidék
/ujvidek
Verbász
/sites/default/files/2020-03/3.png
/verbasz
Versec - Fehértemplom
/sites/default/files/2021-01/Bela%20Crkva%20xxxx.jpg
/versec-fehertemplom
Zimony
/sites/default/files/2021-01/unnamed.jpg
/zimony
Zombor
/sites/default/files/2020-03/img_6034.jpg
/zombor

2023. október

H K Sz Cs P Sz V
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
Kövess minket
 

További Facebook oldalaink:

Bajsa Verbász Kúla

 

 

Lelki táplálék

Világosságom és segítségem az ÚR, kiről félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.

 

Zsoltárok könyve 27, 1-4

Magyar Kormany