Ugrás a tartalomra

Újpázova

Nova Pazova, 22330

Serbia

Újpázova

Újpázovai gyülekezet története

Az újpázovai egyházközség 1791-ben keletkezett 1791, amikor II. József császár Németországból, Würtenbergiából telepesekett hívott be Magyarország déli tájaira. Körülbelül 400-500 ember volt, kik itt kezdetben letelepedtek és ezen egyházközségnek alapját megvetették. Először, mint leányegyház Ópázovához csatolták, ami így maradt egészen 1821-ig.

1821-től önállók lettek és Scultóty Józsefet első lelkészükké választották. Scultéty 1827-ben Szeghegyre helyezték ki lelkésznek és helyébe Weber András lett megválasztva, aki hivatalát 1827. november 4-én elfoglalta. 1867-ben előhaladott kora miatt fiát, szintén Weber Andrást választotta meg segédjének, aki teológiai tanulmányait három évig Sopronban, egy évig Halléban végezte, de már 1868. évi márciusban meghalt. Segédlelkésze lett Polereczky Pál. De mert Beska és Krcsedin gondozása Újpázovától való távolságuk miatt nehezen volt teljesíthető a beskai hívek a segédlelkészt körükbe kívánták és Polereczky ezen állást elfogadta. Újpázovai segéd lett, Polereczky eltávozása után 1870-ben Ábrahám Vilmos, ki a pivniczai németajkú egyházközség lelkészévé választották, helyét Schvvalm György foglalta el. Az újpázovai egyházközség eleinte kénytelen volt, csak pót- vagy kisegítő tanítókat alkalmazni. Ilyen minőségben működött az 1796. évben Falkenburger Frigyes egészen haláláig, 1813-ig. Helyébe jött fia, Falkenburger Jakab. Később megszaporodott a gyermekek száma és mivel az egyházközség képzett tanítót nem kaphatott és iskolaterme szűk volt, az ezred-parancsnokság bizonyos gör. kel. vallású, Csernojakics Lukácsot, küldötte tanítónak, aki az úgy nevezett „Division-Schule-ba” járó fiúkat tanította. Időközben azonban Fleiszer Sámuel, újpázovai lakos fia Fleiner Mihály tanítónak tanult, Csernojakics másfelé kapott alkalmazást. De mert még mindig nem volt elegendő iskolahelyiség, az egyház egy magánházat bérelt ki iskolának, míg végre 1832-ben a meglevő iskolához még egy terem lett építve. Fleiner Mihály 1848-ban meghalt és utódja lett Mayer Adám. Falkenburger Frigyes -Jakab fia- 1852-ben Bulkeszre kapott meghívást, helyére 1853-ban a tolnamegyei születésű Scheider Jánost hívták meg, aki azonban 1862-ben elkövetett kihágások miatt hivatalától eltűntették.

Ez időben az iskolának két tágas terme volt valamint két tanitói lakással is rendelkezett az egyház.

Ami az egyház épületeit illeti, úgy első helyen a templom megemlítendő. 1811-12-ben épült és az utóbbi évben felszenteltetett, hossza 16-öl, szélessége 5-öl, 1834-ben boltozata bedőlt, de rövid idő alatt helyre lett állítva. 1844. és 1845-ben épített a torony, a szekrestye és az oltár, 1846-ban pedig a szószék; 1856-ban az oltár olajfestékkel márványfehérre fényesített és aranyozott, meg képpel ellátott. Az 1844-óta történt építkezések 6984 o. é. forintba kerültek, mely pénzösszeg részint adakozások, részint önmegadóztatás útján gyűlt össze. A templom egy 12 változtató orgonával van ellátva Hesze Károly, bécsi orgona építésztől és került 1600 o é. forintba. Az oltár-edények és teritők majdnem kivétel nélkül ajándékok.

Újpázovai lelkészek:

1. Scultéty József
2. Weber András, 1827-től 1881-ig hivatalát viselte.


3. Kruttschnitt Antal, 1886-ban lett megválasztva lelkésznek.
4. Wagner Gusztáv Adolf, verbászi lelkész lett kihelyezve az újpázovai egyház által, aki ott egy évig volt hivatalban.
5. Ur. Tirtsch Gergely, 1900-ben lett az újpázovai egyház lelkésze.

 

Újpázuai tanítók:

1. Falkenburger Frigyes
2. Eitner Károly, levita és kántortanító, született 1841. augusztus 11-én Pinkafőn, Vasmegyében

Kapcsolódó hírek
Gyülekezetek
Bácsfeketehegy (Feketics)
/sites/default/files/2020-03/feketic.jpg
/bacsfeketehegy-feketics
Belgrád
/sites/default/files/2020-03/beograd_0.jpg
/belgrad
Káty
/katy
Kiskér
/sites/default/files/2021-01/Ba%C4%8Dko%20Dobro%20Polje.jpg
/kisker
Kucora
/kucora
Kúla - Cservenka
/sites/default/files/2020-03/cservenka_0.png
/kula-cservenka
Nádalja - Turja
/nadalja-turja
Nagybecskerek
/sites/default/files/2021-01/Zrenjanin%20slovacka-evangelisticka-crkva-52605f927d6b4.jpg
/nagybecskerek
Nagykikinda
/sites/default/files/2020-03/kikinda_0.jpg
/nagykikinda
Óbecse
/sites/default/files/2020-03/1_0.jpg
/obecse
Óverbász
/overbasz
Pancsova
/sites/default/files/2020-03/pancsova_0.jpg
/pancsova
Sóvé
/sites/default/files/2020-03/sove_ravno_selo_village_street_and_protestant_churches_in_1925_0.jpg
/sove
Szabadka - Püspökség
/sites/default/files/2020-03/szabadka_0_0.jpg
/szabadka-puspokseg
Tiszaistvánfalva
/sites/default/files/2021-01/K1_Kirche_Jarek_Bild_von_Mama-4fc00770.jpg
/tiszaistvanfalva
Törökbecse
/sites/default/files/2020-03/ujbecse_0.jpg
/torokbecse
Torzsa
/sites/default/files/2021-01/33521404.jpg
/torzsa
Újpázova
/sites/default/files/2021-01/%C3%9Ajp%C3%A1zova.png
/ujpazova
Újvidék
/ujvidek
Verbász
/sites/default/files/2020-03/3.png
/verbasz
Versec - Fehértemplom
/sites/default/files/2021-01/Bela%20Crkva%20xxxx.jpg
/versec-fehertemplom
Zimony
/sites/default/files/2021-01/unnamed.jpg
/zimony
Zombor
/sites/default/files/2020-03/img_6034.jpg
/zombor

2024. április

H K Sz Cs P Sz V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
Kövess minket
 

További Facebook oldalaink:

Bajsa Verbász Kúla

 

 

Lelki táplálék

Világosságom és segítségem az ÚR, kiről félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.

 

Zsoltárok könyve 27, 1-4
megvalosult a BGA alap tamogatasaval
BGA alap