Ugrás a tartalomra

FELHASZNÁLT IRODALOM

1. Abteilung Weltdienst Bericht 1952-1957. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes 15.-25. August 1957. Minneapolis, Minnesota, U.S.A. D. Die lutherischen Kirchen Osteuropas 2. Jugoslawien, Printed by La Concorde, Lausanne (Switzerland) (35 oldal)

2. Belmissziói munkaprogram, Sostarec Ferenc: Bácska evangélikussága, Győr, 1941.

3. Die evangelische Diaspora insbesondere des Auslandsdeutschtums, Zeitschrift des Gustav Adolf-Vereins, namens des Zentralvorstandes herausgegeben von Franz Rendtorff und Bruno Geißler. Die evangelischen Kirchen im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, Leipzig IX. Jahrg. Heft 4, Nov.1927.

4. Die evangelische Diaspora, Zeitschrift des Gustav Adolf-Vereins, Franz Rendtorff und Bruno Geißler – Die Rechtsgrundlagen der protestantischen Kirchen Jugoslawiens, Leipzig, XII.Jahrgang, Heft 3, Juni 1930.

5. Evanjelicky Hlásnik – újság 1996. június, 1.old. 75.vyročie osamostatnenia našej cirkvi, Ján Križan, synodálny dozorca

6. Festbuch der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. in Zagreb zur Amtseinführung ihres Pfarrers Dr. Philipp Popp zum Bischof der Deutschen Evangelisch-Christlichen Kirche A.B. im Königreiche Jugoslawien, Zagreb, 1931. Verlag der evangelischen Kirchengemeinde A.B. Druck von Julius Kurzmann, Dalmatinska 5. Staat und Konfessionen in Jugoslawien von Pfr. Gerhard May, Celje (58 oldal)

7. Imre, Szebik: Tanúságtétel, Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest, 2000 (300 oldal)

8. A Jugoszláv Föderatív Népköztársaság Hivatalos Lapja, 1955. május 27. 22. szám, 209.oldal, A Vallási közösségek jogi helyzetéről szóló TÖRVÉNY : a Köztársaság elnöke Josip Broz Tito s.k., a Szövetségi Tanács elnöke Vladimir Simić s.k., a Népek Tanácsának alelnöke Mitra Mitrović s.k.

Službeni List FNRJ, Zakon o pravnom položaju verskih zajednica, 27. maj, 1955.

9. A Jugoszláv Föderatív Népköztársaság Evangélikus Egyházai Szövetségének Szabályzata, Zágreb, 1954. április 5.

Pravila Saveza Lutheranskih Crkava u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, Zagreb, 5. aprila 1954.

10. Ludwig Steindorff: Im Windschatten, Die protestantischen Kirchen in Jugoslawien nach 1945. Kiel, Deutschland (236-269. oldal)

11. A Magyarság Évkönyve, Budapest, 1925. Kiadja a Magyarság Lapkiadó R.T. – Athenaeum r.t. könyvnyomdája „Az elszakított Délvidék” 69-119 old. (365 oldal)

12. A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1941. évi november hó 7. napján Budapesten tartott évi rendes közgyűlésének Jegyzőkönyve, A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem hivatalos kiadványa, „Pátria” irodalmi vállalat és nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1942. (170 oldal)

13. Márton, Matuska: A megtorlás napjai, Újvidék, Forum könyvkiadó 1991. (393 oldal)

14. Novosti újság, 1931.szeptember 22. Zágráb, 5. oldal

15. Offizieller Bericht der vierten Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes, Helsinki. 30.Juli – 11. August 1963. Herausgegeben vom Lutherischen Weltbund, LVH 1965. Lutherisches Verlagshaus. Berlin und Hamburg. Gesamtherstellung: Buchdruckerei W. Mőller KG. Berlin 28. (607 oldal)

16. Ordass Lajos: Válogatott írások, Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Bern) kiadása, 1982. 

17. Pamätnica, Pätdesiat rokov samostatnosti Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v SFR Juhoslávii,  Vydal Biskupsky úrad Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii, Novi Sad, Karadžićeva 2 – 1971. Dr.Juro Struhárik, Pavel Škantík, Dr.Pavel Šulan. Vytlačil: Novinovo-vydávatelsky podnik „Obzor” v Báčskom Petrovci. (96 oldal)

18. Projektkatalog 2003 – Gustav-Adolf-Werk e.V. Diasporawerk der Evangelischen Kirche in Deutschland, Deutschland, Leipzig, 2003 (370 oldal)

19. Ročenka Slovenskej Evanjelickej A.V. Krestanskej Cirkvi vo FLR Juhoslávii, 1958. Zápisnica Synody, IV. Zpráva biskupa a jej pojednávanie, Vydalo Združenie Slov. Evanj. A.V. Knazov vo FLR Juhoslávii 1958. Vytlačila knihtlačiaren Hlas Ludu v Petrovci (106 oldal).

20. Ročenka Slovenskej Evanjelickej A.V.Krestanskej Cirkvi Vo FLR Juhoslávii VI.- 1962. Spolupráca s Juhoslovanskími cirkvami Tlačil novinovo-vydávatelsko-knihtlačiarsky podník «Hlas Ludu» v Báčskom Petrovci (109 oldal).

21. Ročenka Slovenskej Evanjelickej A.V. Cirkvi V SR Juhoslávii XLI.- 1997. Vydal: byskupsky urad Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v SR Juhoslavii. Sadzba a tlač: Uč.spol.knihtlačiaren KULTURA v Báčskom Petrovci (158 oldal).

22. Ročenka Slovenskej Evanjelickej A.V. Cirkvi V SR Juhoslávii XLIII.- 1999. Vydal: byskupsky urad Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v SR Juhoslavii. Sadzba a tlač: Uč.spol.knihtlačiaren KULTURA v Báčskom Petrovci (159 oldal).

23. Ročenka Slovenskej Evanjelickej A.V. Cirkvi V SR Juhoslávii XLV.- 2001. Vydal: byskupsky urad Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v SR Juhoslavii. Sadzba a tlač: A.S. tlačiaren KULTURA v Báčskom Petrovci (209 oldal).

24. A Suboticai ágostai hitvallású evangélikus egyház közgyűlési jegyzőkönyve 1903-1944. (310 old.)

25. A Suboticai ágostai hitvallású evangélikus egyház tanácsi jegyzőkönyve 1903-1961. (390 old.)

26. Ustav Evangeličko-Hrišćanske Crkve Augsburgskog Veroispovedanja NR Srbije 15.maja 1955. (11 oldal)

(Az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Alkotmánya a Szerb Népköztársaságban 1955.május 15.(11 oldal))

27. Werbass 1785-1975: Zur Geschichte der Doppelgemeinde Alt- und Neuwerbaß, Herausgeber: Werbasser Heimatausschuß 1975. Im 190.Jahr nach der Gründung von Neuwerbaß, Stuttgart-Fellbach, Waldenbucher Druckerei, Verfasser Friedrich Lotz (304 oldal)

28. Wildmann, Georg: Arbeitskreis Dokumentation, Verbrechen an den Deutschen in Jugoslawien 1944-1948. Die Stationen eines Völkermords Herausgeber: Donauschwäbische Kulturstiftung München 2000. (374 oldal)

Gyülekezetek
Bácsfeketehegy (Feketics)
/sites/default/files/2020-03/feketic.jpg
/bacsfeketehegy-feketics
Belgrád
/sites/default/files/2020-03/beograd_0.jpg
/belgrad
Káty
/katy
Kiskér
/sites/default/files/2021-01/Ba%C4%8Dko%20Dobro%20Polje.jpg
/kisker
Kucora
/kucora
Kúla - Cservenka
/sites/default/files/2020-03/cservenka_0.png
/kula-cservenka
Nádalja - Turja
/nadalja-turja
Nagybecskerek
/sites/default/files/2021-01/Zrenjanin%20slovacka-evangelisticka-crkva-52605f927d6b4.jpg
/nagybecskerek
Nagykikinda
/sites/default/files/2020-03/kikinda_0.jpg
/nagykikinda
Óbecse
/sites/default/files/2020-03/1_0.jpg
/obecse
Óverbász
/overbasz
Pancsova
/sites/default/files/2020-03/pancsova_0.jpg
/pancsova
Sóvé
/sites/default/files/2020-03/sove_ravno_selo_village_street_and_protestant_churches_in_1925_0.jpg
/sove
Szabadka - Püspökség
/sites/default/files/2020-03/szabadka_0_0.jpg
/szabadka-puspokseg
Tiszaistvánfalva
/sites/default/files/2021-01/K1_Kirche_Jarek_Bild_von_Mama-4fc00770.jpg
/tiszaistvanfalva
Törökbecse
/sites/default/files/2020-03/ujbecse_0.jpg
/torokbecse
Torzsa
/sites/default/files/2021-01/33521404.jpg
/torzsa
Újpázova
/sites/default/files/2021-01/%C3%9Ajp%C3%A1zova.png
/ujpazova
Újvidék
/ujvidek
Verbász
/sites/default/files/2020-03/3.png
/verbasz
Versec - Fehértemplom
/sites/default/files/2021-01/Bela%20Crkva%20xxxx.jpg
/versec-fehertemplom
Zimony
/sites/default/files/2021-01/unnamed.jpg
/zimony
Zombor
/sites/default/files/2020-03/img_6034.jpg
/zombor

2024. április

H K Sz Cs P Sz V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
Kövess minket
 

További Facebook oldalaink:

Bajsa Verbász Kúla

 

 

Lelki táplálék

Világosságom és segítségem az ÚR, kiről félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.

 

Zsoltárok könyve 27, 1-4
megvalosult a BGA alap tamogatasaval
BGA alap