Ugrás a tartalomra

6. SUMMÁS ÁTTEKINTÉSE EGYHÁZUNK SIKERTELEN NEGÁCIÓS TÖRTÉNÉSEINEK

 

a Szlovák Evangélikus Egyház:

 

Az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Szerbiában – Vajdaságban (megjegyzések):

 

1958:

zsinata megállapítja:

-„Jugoszláviában 4 önálló evangélikus egyház van.”

 

 

-Az Ágostai Hitvallású Magyar Evangélikus Esperesség csatlakozott hozzánk

 • az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház zsinatának határozata nélkül, (önmagát nem változtatta esperességgé)
 • a csatlakozást nem szavazta meg
 • az egyesülés feltételei és a szervezeti felépítés nincs megállapítva

-püspöki javaslatra Jegyzőkönyvbe kell vételezni „A magyar Ágostai Hitvallású evangélikus Esperesség egyházunkhoz való csatlakozását, Szerbiában.”

Megszületett a „magyar esperesség”, de csak a zsinati jegyzőkönyvben

 • dokumentum nélkül
 • valótlan tények alapján
 • jogtalanul

- titkos cselekményként, egyházunk tudta nélkül, ami még évekig el lett titkolva előle

A Magyar Evangélikus Esperesség megszületésének saját többszörös cáfolata:

 • éveken keresztül nem szerepel a zsinaton,
 • zsinati jgyzőkönyvben, sematizmusban,
 • esperességek felsorolásában

 

 •  

 

 • Ellenben:
 • Teljes jogú egyházként szerepel a Lutheránus Egyházak Szövetségének találkozóin
 • Nemzetközi fórumokon (LVSZ nagygyűlés, Kirchentag)

 

 

 

1962:

Struharik püspök 1962.június 19-én kelt levele Sostarechez:

„Nem arról van szó, nem is az a fontos, hogy ebben a pillanatban szervezetileg egyesítsük 4 egyházunkat, hogy egy tető alá hozzuk őket egy igazgató domináns püspökség alá.”

 - ellenben titokban, ő ezt a lépést már megtette

1967:

Struharik püspök október 18-án írt levele Hansennek:

A „magyar esperesség” teljesen egyesült a mi egyházunkkal.”

- új magyar esperes - Štrba

-Hogyan lett az egyházból esperesség?

-Nincs az egyesülésről szóló dokumentum

- Nincsenek az egyesülést szabályzó feltételek.

Hansen levele az LVSZ-hez:

„A magyar egyház megszűnt létezni mint autonóm egyháztest...az LVSZ tagegyházainak a létszáma eggyel csökkent.”

-valótlan tényeken alapuló bejelentés

 • leelenrőrizetlen adatok
 • beláthatatlan romboló következmények
 • Hansen titkár szándékos félrevezetése

LVSZ Membership Commitee –

 • felszínesen érinti az ügyet
 • befejezettnek tekinti a dolgot
 • kislétszámú tagegyház semmibevétele
 • jogtiprás
 • erőltetett egyesítési törekvések

Struharik értesíti a hazai állami szerveket az egyesülésről.

Valótlan tények, dokumentáció hiánya, az állami szerveknél elért előny miatt mindent elfogadtak tőle.

Majd 40 éves exodus után:

1997:

„Ami a magyar esperességet illeti, még mindig nem nyilatkoztak, hogy csatlakoznak-e egyházunkhoz, úgy, mint egyik a mi esperességeink közül, vagy nem. [1]

Bizonyítást nyert saját forrásukból, hogy egyházpolitikai malverzáció történt.

 

1999:

Kontradiktorikus megállapítása az előzőnek:

„...Dolinszky Árpád volt magyar esperes kilépett egyházunk szövetségéből, és új, önálló Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyházat alapított Szerbiában. Nekünk többé semmi közünk hozzá...”[2]

Sem a be-, sem a kilépésről nincs dokumentum.

2001:

2001. februárjában Dr.Lassila kérte, hogy a Szlovák Evangélikus Egyház mutassa be az 1967-ben létrejött egyesülés dokumentumait. Valent püspök azt mondta, hogy nincs ilyen.[3]

 

Az egyházunkat ért egyházpolitikai malverzáció súlyos következményei:

 • lelkészutánpótlás hiánya (LVSZ ösztöndíj csak szlovák teológusoknak)
 • anyagi támogatás teljes megvonása (templomok, parókiák építésének, felújításának elmaradása)
 • az Ökumenikus Szeretetszolgálat teljeskőrű szolgáltatásának 10 éven keresztüli megvonása
 • nemzetközi egyházi-, és segélyszervezeteknél történő elszigeteltség
 • nyomásgyakorlás a múlt valós eseményeinek elkendőzése céljából
 • az LVSZ „minden áron történő” egyházpolitikájának káros hatása
 • egyházunk szolgálatának megnyomorítása (a segítségnyújtás elmaradása gépkocsivásárlásra, felszerelések, eszközök beszerzésére és egyéb programok megvalósítására).
 

[1] Lásd: Diplomamunka, 88. oldal

[2] Lásd: Diplomamunka, 89. oldal

[3] Lásd: Diplomamunka, 92. oldal

Gyülekezetek
Bácsfeketehegy (Feketics)
/sites/default/files/2020-03/feketic.jpg
/bacsfeketehegy-feketics
Belgrád
/sites/default/files/2020-03/beograd_0.jpg
/belgrad
Káty
/katy
Kiskér
/sites/default/files/2021-01/Ba%C4%8Dko%20Dobro%20Polje.jpg
/kisker
Kucora
/kucora
Kúla - Cservenka
/sites/default/files/2020-03/cservenka_0.png
/kula-cservenka
Nádalja - Turja
/nadalja-turja
Nagybecskerek
/sites/default/files/2021-01/Zrenjanin%20slovacka-evangelisticka-crkva-52605f927d6b4.jpg
/nagybecskerek
Nagykikinda
/sites/default/files/2020-03/kikinda_0.jpg
/nagykikinda
Óbecse
/sites/default/files/2020-03/1_0.jpg
/obecse
Óverbász
/overbasz
Pancsova
/sites/default/files/2020-03/pancsova_0.jpg
/pancsova
Sóvé
/sites/default/files/2020-03/sove_ravno_selo_village_street_and_protestant_churches_in_1925_0.jpg
/sove
Szabadka - Püspökség
/sites/default/files/2020-03/szabadka_0_0.jpg
/szabadka-puspokseg
Tiszaistvánfalva
/sites/default/files/2021-01/K1_Kirche_Jarek_Bild_von_Mama-4fc00770.jpg
/tiszaistvanfalva
Törökbecse
/sites/default/files/2020-03/ujbecse_0.jpg
/torokbecse
Torzsa
/sites/default/files/2021-01/33521404.jpg
/torzsa
Újpázova
/sites/default/files/2021-01/%C3%9Ajp%C3%A1zova.png
/ujpazova
Újvidék
/ujvidek
Verbász
/sites/default/files/2020-03/3.png
/verbasz
Versec - Fehértemplom
/sites/default/files/2021-01/Bela%20Crkva%20xxxx.jpg
/versec-fehertemplom
Zimony
/sites/default/files/2021-01/unnamed.jpg
/zimony
Zombor
/sites/default/files/2020-03/img_6034.jpg
/zombor

2023. október

H K Sz Cs P Sz V
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
Kövess minket
 

További Facebook oldalaink:

Bajsa Verbász Kúla

 

 

Lelki táplálék

Világosságom és segítségem az ÚR, kiről félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az ÚRtól, azért esedezem: hogy az ÚR házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az ÚR, és gyönyörködhessem templomában.

 

Zsoltárok könyve 27, 1-4

Magyar Kormany