Ugrás a tartalomra

Gyülekezetek

Szabadka

A Szabadkai gyülekezet A szabadkai evangélikus gyülekezet az 1860-as években alakult, míg első evangélikus lelkésze Korossy Emil volt, aki 1886-ban érkezett Szabadkára. Korossy Emil azonnal nagy munkához látott, célkitűzése volt, hogy templomot kell építeni.

Zombor

A szabadkai missiói körnek nevezetes pontja még Zombor, Bács-Bodrogh vármegyének székhelye. Ez mint szórványhely megalakult 1886-ban. Az első istentisztelet a városháza tanácstermében tartatott meg Korossy Emil lelkész által 1887. évi február 6-án. Miután az Istentiszteletek tartására nem volt helyiség, Korossy maga bérelt ki e célra egy házat 170 majd 200 forintért és azt a személyes járandóságából fizette, mely járandóság papi fizetéséül szolgált volna. 1897-ben egy Grósz Henrik nevű római katolikus agglegénytől 5000 forint adományt kapott.

Kúla - Cservenka

A Kúlai gyülekezet Az egyházközség története: Nevéről ítélve, itt hajdan valami vár vagy erődítmény volt, mert „kúla” török szó és várat vagy bástyát jelent.

Óbecse

Az Óbecsei gyülekezet A gyülekezet megalakulása, története: A templom 1896-ban épült, Urbán Konrád tervei alapján, tipikusan klasszicizáló kiképzésben.

Bácsfeketehegy (Feketics)

A feketicsi evangélikus gyülekezet története

 

Szeghegyre a németek betelepítését II. József türelmi rendelete tette lehetővé 1786-tól. 1814 - 1817 között felépítették a templomukat. A templom szentelését 1817. november 2-án végezték. 1813 - 1827 között a lelkész Johannes Gottlieb Weinrich.

Újvidék

Az Újvidéki gyülekezet Az oldal feltöltés alatt áll.

Belgrád

Belgrádi gyülekezet Az evangélikus keresztyén egyházközség temploma. melyet a II. Világháború után államositottak.

Verbász

Az Óverbász helyén egykor álló középkori falu, Orbászpalotája a török alatt elnéptelenedett. II. József a kalapos király (1741-1790) idejében bevándorló protestáns telepesek alapították Óverbász mellett lévő ,ahogy ők nevezték Neu-Werbass-t . Az újverbászi a bács-szerémi ágostai hitvallású evangélikus egyházközség -hatalmas templomával együtt- egy ékköve volt. A településen első sorban németek éltek (magyarokkal, pravoszláv szerbekkel, később görög katolikus ruszinokkal), akik 1784-85-ben Pfalz, Württemberg, Hessen környékéről, Elzászból és a Saar vidékről érkeztek.

Nagykikinda

A Kikindai gyülekezet Az egyházközség története: Az első nyom, melyet róla találunk, az 1423. évre vezet vissza. Az akkori községet Nagykekennek nevezték, Berekszói Hagymás László birtokában volt. Zsigmond király több más községgel együtt Echehidát, vagyis Nagykikindát Brankovics György szerb despotának adta át birtokul 1425-ben. Egy 1462-ben kelt oklevél a községet Kökénd néven emliti.

Törökbecse

A Törökbecsei gyülekezet Az újbecsei evangélikus templom.

Pancsova

A Pancsovai gyülekezet A pancsovai evangélikus egyházközség temploma.
Gyülekezetek
Bácsfeketehegy (Feketics)
/sites/default/files/2020-03/feketic.jpg
/bacsfeketehegy-feketics
Belgrád
/sites/default/files/2020-03/beograd_0.jpg
/belgrad
Káty
/katy
Kiskér
/kisker
Kucura
/kucura
Kúla - Cservenka
/sites/default/files/2020-03/cservenka_0.png
/kula-cservenka
Nádalja - Turja
/nadalja-turja
Nagybecskerek
/nagybecskerek
Nagykikinda
/sites/default/files/2020-03/kikinda_0.jpg
/nagykikinda
Óbecse
/sites/default/files/2020-03/1_0.jpg
/obecse
Óverbász
/overbasz
Pancsova
/sites/default/files/2020-03/pancsova_0.jpg
/pancsova
Sóvé
/sites/default/files/2020-03/sove_ravno_selo_village_street_and_protestant_churches_in_1925_0.jpg
/sove
Szabadka
/sites/default/files/2020-03/szabadka_0_0.jpg
/szabadka
Tiszaistvánfalva
/tiszaistvanfalva
Törökbecse
/sites/default/files/2020-03/ujbecse_0.jpg
/torokbecse
Torzsa
/torzsa
Újpázova
/ujpazova
Újvidék
/sites/default/files/2020-03/ujvidek_0.jpg
/ujvidek
Verbász
/sites/default/files/2020-03/3.png
/verbasz
Versec - Fehértemplom
/versec-fehertemplom
Zimony
/zimony
Zombor
/sites/default/files/2020-03/img_6034.jpg
/zombor
Kövess minket
 

Facebook stranice:

Bajsa Verbász Kúla

Lelki táplálkozás

"A mi kincsünk akkora,
hogy ésszel fel sem érhetjük."

Luther Márton

Magyar Kormany